Håndtering af personoplysninger

Politik:Det er ApS minsparringpartner.dk’ politik, kun at arbejde med persondata i den udstrækning det er nødvendige for virksomhedens drift, sikre levering af de ydelser vi har lovet vore kunder. Dataansvarlig:ApS minsparringpartner.dk er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktinformationer til dataansvarlig:Dataansvarlig hos ApS minsparringpartner.dk er: Ejer Heini Svendsen, mail: mail@minsparringpartner.dk. Telefon: 4037 2003 Vi behandler følgende persondata:ApS minsparringpartner.dk er en konsulentvirksomhed, der primært handler med andre virksomheder. Derfor er langt de fleste data uden indhold af persondata. Persondata og indsamling af disse kan dog finde sted ved dialog om konsulentydelser eller tilbud på disse. Persondata afleveres/afgives da af dig selv, og består (udover dine firmaoplysninger) udelukkende af: Navn på kontaktperson Telefonnummer på kontaktperson Mailadresse på kontaktperson. Ovenstående data indsamles udelukkende med henblik på at kunne levere de ydelser som aftalen med vore kunder forpligter os til. Alla data gemmes og behandles sikkert i vore IT-systemer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle vore datasystemer er omfattet af betydelig sikkerhed. Ved jobsøgning OBS. ApS minsparringpartner.dk er en enkeltmandsvirksomhed, og har - og ønsker ikke at få - nogen ansatte. Hvis du fremsender en ansøgning, vil du indenfor kort få et svar med, at den tilsendte ansøgning og eventuelt medfølgende materiale er slettet/makuleret. Vi gemmer altså ingen ansøgninger i vore IT-systemer eller fysiske arkiver! Når du er på vor hjemmeside, benytter vi ingen cookies:Vor virksomhed benytter ingen cookies, og der registreres derfor ingen informationer om dig når du besøger vor hjemmeside. Dine rettigheder Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Sikkerhed Virksomheden har betydelige sikkerhedsrutiner for at sikre at dine data ikke kan misbruges og for at leve op til krav og regler i persondataforordningen der trådte i kraft 25. maj 2018. Data – og dokumentsikkerhed er blandt andet sikret ved: Tyverisikring / censorer / låsesystemer og visse steder videoovervågning Bruger systemadgangsbegrænsning med password Sikrede backupsystemer Databehandleraftaler med alle relevante IT- partnere Omfattende virksomhedsdokumentation og sikkerhedsbeskrivelser Beskrevne rutiner for opbevaring og sletning af data / dokumenter Klageinstans Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
Ø Ø Ø · · · · Ø Ø Ø Ø Ø Ø
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård       CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård. CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
Persondatapolitik / håndtering af personoplysninger. Politik:Det er ApS minsparringpartner.dk’ politik, kun at arbejde med persondata i den udstrækning det er nødvendige for virksomhedens drift, sikre levering af de ydelser vi har lovet vore kunder. Dataansvarlig:ApS minsparringpartner.dk er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktinformationer til dataansvarlig:Dataansvarlig hos ApS minsparringpartner.dk er: Ejer Heini Svendsen mail: mail@sparringpartner.dk. Vi behandler følgende persondata:ApS minsparringpartner.dk er en konsulentvirksomhed, der primært handler med andre virksomheder. Derfor er langt de fleste data uden indhold af persondata. Persondata og indsamling af disse kan dog finde sted ved dialog om konsulentydelser eller tilbud på disse. Persondata afleveres/afgives da af dig selv, og består (udover dine firmaoplysninger) udelukkende af: Navn på kontaktperson Telefonnummer på kontaktperson Mailadresse på kontaktperson. Ovenstående data indsamles udelukkende med henblik på at kunne levere de ydelser som aftalen med vore kunder forpligter os til. Alla data gemmes og behandles sikkert i vore IT-systemer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle vore datasystemer er omfattet af betydelig sikkerhed. Ved jobsøgning OBS. ApS minsparringpartner.dk er en enkeltmandsvirksomhed, og har - og ønsker ikke at få - nogen ansatte. Hvis du fremsender en ansøgning, vil du indenfor kort få et svar med, at den tilsendte ansøgning og eventuelt medfølgende materiale er slettet/makuleret. Vi gemmer altså ingen ansøgninger i vore IT-systemer eller fysiske arkiver! Når du er på vor hjemmeside, benytter vi ingen cookies:Vor virksomhed benytter ingen cookies, og der registreres derfor ingen informationer om dig når du besøger vor hjemmeside. Dine rettigheder Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Sikkerhed Virksomheden har betydelige sikkerhedsrutiner for at sikre at dine data ikke kan misbruges og for at leve op til krav og regler i persondataforordningen der trådte i kraft 25. maj 2018. Data – og dokumentsikkerhed er blandt andet sikret ved: Tyverisikring / censorer / låsesystemer og visse steder videoovervågning Bruger systemadgangsbegrænsning med password Sikrede backupsystemer Databehandleraftaler med alle relevante IT-partnere Omfattende virksomhedsdokumentation og sikkerhedsbeskrivelser Beskrevne rutiner for opbevaring og sletning af data / dokumenter Klageinstans Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
Ø Ø Ø · · · · Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kontakt