ISO 9001 certificering -kvalitet

Hvad er ISO-certificering:

ISO er internationale standarder inden for fx miljø og kvalitet, som din virksomhed kan beslutte at følge. Det kan give dig mange konkurrencefordele.

Det handler om effektivitet og sund fornuft:

Kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om, at alle i virksomheden, ved at bruge deres sunde fornuft, anvender kvalitetsstandarden ISO 9001, som et effektivt styrings-værktøj. Det vil sige, at ledere og medarbejdere: Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og ikke kun om man ”gør tingene rigtigt” Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling Involverer sig i de løbende forbedringer Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner

Overblik, orden og effektivitet

En ISO 9001 certificering, giver dig anledning til at få gennemgået og finpudset alle væsentlige rutiner og instruktioner i din virksomhed. Når arbejdet er færdigt, har du således et enestående overblik over alle arbejdsgange i din virksomhed, og er sikker på, der er effektivitet i alle processer og god meningsfuld kontrol.
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård       CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
Eksempler på fordele ved ISO 9001 - certificering: Lev op til kundernes krav om dokumenteret kvalitet Mindre spildtid og ingen unødvendige arbejdsgange Færre reklamationer og klager Fokus på det væsentlige og blotlægning af problemområder

minsparringpartner.dk hjælper dig

gennem hele processen!

Belast dine nøglemedarbejdere minimalt, så de kan bruge deres tid på deres primære arbejdsopgaver! Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med certificeringen. Bemærk: Med minsparringpartner.dk kan du vælge at gennemføre AEO- og ISO 9001 kvalitet- og ISO 14001 miljøcertificering i samme arbejdsgang – og opnå de 3 certificeringer samtidigt!

Fordele ved at benytte ApS

minsparringpartner.dk

Du opnår veldokumenterede rutiner i din virksomhed, der fokuserer på ”best practice” hvilket medfører færre fejl og langt højere kvalitet!

Derudover:

Slip for at sætte dig ind i alt lovgrundlag, guidelines m.v. Mindre tidsbelastning af direktion og nøglemedarbejdere Sikker og velorganiseret projektstyring Elektronisk virksomhedsdokumentation i office-pakken til installation på virksomhedens fælles server = ingen A4- mapper, ingen manuel arkivering og udskiftning af papirer etc. Alt materiale i processen incl. mødereferater oplægges på ekstranet, hvor kun projektgruppe-deltagere har adgang = ingen spildtid ved at lede i gamle mails. Hør mere om dine muligheder - book et uforpligtende møde nu!
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård. CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003

ISO 9001 certificering -kvalitet

Hvad er ISO-certificering:

ISO er internationale standarder inden for fx miljø og kvalitet, som din virksomhed kan beslutte at følge. Det kan give dig mange konkurrencefordele.

Det handler om

effektivitet og

sund fornuft:

Kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om, at alle i virksomheden, ved at bruge deres sunde fornuft, anvender kvalitetsstandarden ISO 9001, som et effektivt styrings-værktøj. Det vil sige, at ledere og medarbejdere: Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og ikke kun om man ”gør tingene rigtigt” Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling Involverer sig i de løbende forbedringer Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner

Overblik, orden og effektivitet

En ISO 9001 certificering, giver dig anledning til at få gennemgået og finpudset alle væsentlige rutiner og instruktioner i din virksomhed. Når arbejdet er færdigt, har du således et enestående overblik over alle arbejdsgange i din virksomhed, og er sikker på, der er effektivitet i alle processer og god meningsfuld kontrol.

minsparringpartner.dk hjælper dig

gennem hele processen!

Belast dine nøglemedarbejdere minimalt, så de kan bruge deres tid på deres primære arbejdsopgaver! Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med certificeringen. Bemærk: Med minsparringpartner.dk kan du vælge at gennemføre AEO- og ISO 9001 kvalitet- og ISO 14001 miljøcertificering i samme arbejdsgang – og opnå de 3 certificeringer samtidigt!

Fordele ved at benytte ApS

minsparringpartner.dk

Du opnår veldokumenterede rutiner i din virksomhed, der fokuserer på ”best practice” hvilket medfører færre fejl og langt højere kvalitet!

Derudover:

Slip for at sætte dig ind i alt lovgrundlag, guidelines m.v. Mindre tidsbelastning af direktion og nøglemedarbejdere Sikker og velorganiseret projektstyring Elektronisk virksomhedsdokumentation i office-pakken til installation på virksomhedens fælles server = ingen A4-mapper, ingen manuel arkivering og udskiftning af papirer etc. Alt materiale i processen incl. mødereferater oplægges på ekstranet, hvor kun projektgruppe-deltagere har adgang = ingen spildtid ved at lede i gamle mails. Hør mere om dine muligheder - book et uforpligtende møde nu!
Eksempler på fordele ved ISO 9001 -certificering: Lev op til kundernes krav om dokumenteret kvalitet Mindre spildtid og ingen unødvendige arbejdsgange Færre reklamationer og klager Fokus på det væsentlige og blotlægning af problemområder