ISO 14001 certificering -miljø

Hvad er ISO 14001-certificering:

Et Miljøledelsessystem efter ISO 14001 omfatter at virksomheden formulerer en miljøpolitik, og at man ud fra den, opsætter miljømål samt handleplaner for at nå sine mål. Et vigtigt fundament for dette arbejde er selve miljøkort-lægningen af virksomhedens miljøpræstation – der giver et billede af ”hvor skoen trykker” og hvilke forhold der miljømæssigt er vigtige at arbejde med.

Flere og flere virksomheder har fokus på

miljøet og miljøbelastning

Du vil med stor sandsynlighed opleve at flere og flere af dine kunder, stiller krav om dokumentation for miljøansvarlighed – ikke mindst de kunder der selv er miljø-certificerede!

Besparelser, orden og bedre resultat

En ISO 14001 certificering, giver dig anledning til at få gennemgået, brændstofforbrug, el- vand og varmeforbrug, alle andre områder af din virksomhed som forbruger råvarer og energi. Derudover vil krav til løbende forbedringer på miljøområdet som en naturlig følge nedsætte din virksomheds negative miljøpåvirkning.

ApS minsparringpartner.dk hjælper dig

gennem hele processen!

Belast dine nøglemedarbejdere minimalt, så de kan bruge deres tid på deres primære arbejdsopgaver! Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med certificeringen. Bemærk: Med minsparringpartner.dk kan du vælge at gennemføre AEO- og ISO 9001 kvalitet- og ISO 14001 miljøcertificering i samme arbejdsgang – og opnå de 3 certificeringer samtidigt!

Fordele ved at benytte ApS

minsparringpartner.dk

Du opnår veldokumenterede rutiner i din virksomhed, der fokuserer på ”best practice” hvilket medfører færre fejl og langt højere kvalitet!

Derudover:

Slip for at sætte dig ind i alt lovgrundlag, guidelines m.v. Mindre tidsbelastning af direktion og nøglemedarbejdere Sikker og velorganiseret projektstyring Elektronisk virksomhedsdokumentation i office- pakken til installation på virksomhedens fælles server = ingen A4-mapper, ingen manuel arkivering og udskiftning af papirer etc. Alt materiale i processen incl. mødereferater oplægges på ekstranet, hvor kun projektgruppe-deltagere har adgang = ingen spildtid ved at lede i gamle mails. Hør mere om dine muligheder - book et uforpligtende møde nu!

Eksempler på fordele ved ISO

14001 -certificering:

Nedsættelse af energiforbrug Bedre udnyttelse af kørende materiel Minimering af affaldsproduktion Blive foretrukken leverandør hos de af dine kunder der har fokus på miljø
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård       CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003
© ApS minsparringpartner.dk, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård. CVR-3489 2865. tlf. +45 4037 2003

ISO 14001 certificering -miljø

Hvad er ISO 14001-certificering:

Et Miljøledelsessystem efter ISO 14001 omfatter at virksomheden formulerer en miljøpolitik, og at man ud fra den, opsætter miljømål samt handleplaner for at nå sine mål. Et vigtigt fundament for dette arbejde er selve miljøkort- lægningen af virksomhedens miljøpræstation – der giver et billede af ”hvor skoen trykker” og hvilke forhold der miljømæssigt er vigtige at arbejde med.

Flere og flere virksomheder

har fokus på miljøet og

miljøbelastning

Du vil med stor sandsynlighed opleve at flere og flere af dine kunder, stiller krav om dokumentation for miljøansvarlighed – ikke mindst de kunder der selv er miljø-certificerede!

Besparelser, orden og bedre resultat

En ISO 14001 certificering, giver dig anledning til at få gennemgået, brændstofforbrug, el- vand og varmeforbrug, alle andre områder af din virksomhed som forbruger råvarer og energi. Derudover vil krav til løbende forbedringer på miljøområdet som en naturlig følge nedsætte din virksomheds negative miljøpåvirkning.

ApS minsparringpartner.dk hjælper

dig gennem hele processen!

Belast dine nøglemedarbejdere minimalt, så de kan bruge deres tid på deres primære arbejdsopgaver! Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med certificeringen. Bemærk: Med minsparringpartner.dk kan du vælge at gennemføre AEO- og ISO 9001 kvalitet- og ISO 14001 miljøcertificering i samme arbejdsgang – og opnå de 3 certificeringer samtidigt!

Fordele ved at benytte ApS

minsparringpartner.dk

Du opnår veldokumenterede rutiner i din virksomhed, der fokuserer på ”best practice” hvilket medfører færre fejl og langt højere kvalitet!

Derudover:

Slip for at sætte dig ind i alt lovgrundlag, guidelines m.v. Mindre tidsbelastning af direktion og nøglemedarbejdere Sikker og velorganiseret projektstyring Elektronisk virksomhedsdokumentation i office-pakken til installation på virksomhedens fælles server = ingen A4-mapper, ingen manuel arkivering og udskiftning af papirer etc. Alt materiale i processen incl. mødereferater oplægges på ekstranet, hvor kun projektgruppe-deltagere har adgang = ingen spildtid ved at lede i gamle mails. Hør mere om dine muligheder - book et uforpligtende møde nu!

Eksempler på fordele ved

ISO 14001 -certificering:

Nedsættelse af energiforbrug Bedre udnyttelse af kørende materiel Minimering af affaldsproduktion Blive foretrukken leverandør hos de af dine kunder der har fokus på miljø
ISO 14001 certificering giver besparelser og er godt for miljøet!
Elektronisk virksomhedsdokumentation, i office-pakken til din server.